Recipe Book

posted on 10 Dec 2008 12:54 by chenli
เวลาได้กินของอร่อยๆ เราทุกคนก็มีความสุข

และจะมีความสุขยิ่งกว่า ถ้าของนั้นเราทำด้วยตัวเอง

และก็จะยิ่งมีความสุขมากๆ เมื่อคนอื่นมีความสุข กับ ของที่เราทำด้วย

ทำอาหารไม่ยากหรอก ลองดูมั๊ยล่ะ สนใจรูปไหนจิ้มเลยจ้า